Toán Lớp 6: Một cuốm sách dày 540 trang. Ngày đầu An đọc 5/9 số trang. Ngày thứ hai An đọc tiếp được 50% số trang còn lại. a) Số trang mỗi ngày An

Question

Toán Lớp 6: Một cuốm sách dày 540 trang. Ngày đầu An đọc 5/9 số trang. Ngày thứ hai An đọc tiếp được 50% số trang còn lại.
a) Số trang mỗi ngày An đã đọc là bao nhiêu
b) Tìm tỉ số phần trăm của số trang sách còn lại sau hai ngày so với số trang của cuốn sách., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Diệu Hằng 2 tháng 2022-12-19T06:13:11+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a,
  Ngày đầu An đọc được là:
  540 . 5/9 = 300 (trang)
  Số trang còn lại sau ngày thứ nhất là:
  540 – 300 = 240 (trang)
  Ngày thứ hai An đọc được là:
  240 . 50% = 120 (trang)
  b,
  Số trang sachs còn lại sau hai ngày là:
  240 – 120 = 120 (trang)
  Tỉ phần trăm của số trang sách còn lại sau hai ngày so với số trang của cuốn sách là:
  (120 . 100)/540 ≈ 22,3%
  Vậy ngày thứ nhất An đọc được 300 trang sách, ngày thứ hai 120 trang và tỉ số phần trăm của số trang sách còn lại sau hai ngày so với số trang của cuốn sách là 22,3%

 2. a ) Ngày đầu An đọc được :
  540 . 5/9 = 300 ( trang )
  Ngày thứ hai An đọc được :
  ( 540 – 300 ) . 50% = 120 ( trang )
  b ) Tỉ số % của số trang sách còn lại sau hai ngày so với tổng số trang của cuốn sách là :
  ( 540 – 300 – 120 ) : 540 . 100% = 22,22…%%
                                            Đáp số : ….
  #dtkc

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )