Toán Lớp 6: Một công viên hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 12m. Người ta thiết kế một mảnh đất hình vuông cạnh 10m ở giữa để trồng cây t

Question

Toán Lớp 6: Một công viên hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 12m. Người ta
thiết kế một mảnh đất hình vuông cạnh 10m ở giữa để trồng cây tạo bóng mát, còn
lại chừa lối đi xung quanh để mọi người tập thể dục.
a) Tính diện tích công viên?
b) Tính diện tích lối đi?
c) Lối đi được lát tấm đan hình vuông cạnh 80cm. Hỏi lối đi được lát bao nhiêu tấm đan?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 1 tuần 2022-04-13T18:48:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.  
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.diện tích công viên :  12.15=180(m2)
  b diện tích đất hình vuông cạnh 10m ở giữa để trồng cây tạo bóng mát: 10.10=100(m2)
  diện tích lối đi: 180-100=80(m2)
  c diện tích  tấm đan hình vuông cạnh 80cm:80.80=1600(cm2)=0.16(m2)
  số tấm đan lối đi đó được lát:80 :0.16=500(viên)
   

 2. a) Diện tích công viên là:
  15 . 12 = 180 (m^2)
  b) Diện tích lối đi là:
  180 – (10 . 10) = 80 (m^2)
  c) Diện tích một tấm đan đó là:
  80 . 80 = 6400 (cm^2) = 0,64m^2
  Lối đi đó được lát số tấm đan là:
  80 : 0,64 = 125 (viên)
  Đ/S:…………

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )