Toán Lớp 6: Giá trị của biểu thức 150:[(50-45)²+5] ???

Question

Toán Lớp 6: Giá trị của biểu thức 150:[(50-45)²+5] ???, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kim Dung 2 tháng 2022-02-22T08:45:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 150 : [(50 – 45$)^{2}$ + 5]

  = 150 : [$5^{2}$ + 5]

  = 150 : [25 + 5]

  = 150 : 30

  = 5

  Vậy biểu thức 150 : [(50 – 45$)^{2}$ + 5] có giá trị là 5.

 2. $150:\left[\left(50-45\right)^2+5\right]$

  $=150:\left(25+5\right)$

  $=150:30$

  $=5$

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )