Toán Lớp 6: Đổi một số đơn vị đo độ dài sau: a/ 270m = ……….dm = …………cm = …………mm b/ 54,9m = ………..dam = ……….hm = ……….km c/ 90km = ………m = ……….cm = ……

Question

Toán Lớp 6: Đổi một số đơn vị đo độ dài sau:
a/ 270m = ……….dm = …………cm = …………mm b/ 54,9m = ………..dam = ……….hm = ……….km
c/ 90km = ………m = ……….cm = ………..mm d/ 4,5km = ……….hm = …………dam = ……..m
e/ 15mm = …….m = ………km = ………..dm f/ 250cm = ………m = ……….km = ………mm
g/ 0,5 dm =………….m = ………..mm h/ 2,1cm = ………..m = ……….dm
l/ 0,05m = ………….mm = ……….cm m/4,52mm = …………dm = ………….cm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 2 ngày 2022-12-22T09:06:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a, 270m=2700dm=27000cm=270000mm
  b, 54,9m=5,49dam=0,549hm=0,0549km
  90km=90000m=9000000cm=90000000mm
  d, 4,5km=45hm=450dam=4500m
  e, 15mm=0,015m=0,00015km=0,15dm
  f, 250cm=2,5m=0,0025km=2500mm
  g, 0,5dm=0,05m=50mm
  h, 2,1cm=0,021m=0,21dm
  l, 0,05m=50mm=0,5cm
  m,

 2. a/ 270m = 2700 dm =27000 cm =270000 mm
  b/ 54,9m = 5,49 dam =0,549 hm = 0,0549 km
  c/ 90km =90000 m =9000000 cm =90000000mm
  d/ 4,5km =45 hm = 450 dam =4500 m
  e/ 15mm =0,015 m = 0,00015 km = 0,15 dm
  f/ 250cm = 2,5 m = 0,0025 km =2500 mm
  g/ 0,5 dm =0,05 m = 50 mm
  h/ 2,1cm =0,021 m =0,21 dm
  l/ 0,05m =50 mm =0,5 cm
  m/4,52mm =0,0452 dm =0,452 cm
                                     XIN HAY NHẤT
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )