Toán Lớp 6: cơ hội ạ giải chi tiết dễ hỉu tính hợp lí: 30.40.50.60=

Question

Toán Lớp 6: cơ hội ạ
giải chi tiết dễ hỉu
tính hợp lí:
30.40.50.60=, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 3 ngày 2022-12-21T03:24:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  30.40.50.60
  = (10 . 3) . ( 2 . 2 . 10) . ( 10. 5) . (6 . 10)
  = (3 . 2 . 6) . ( 10 . 10 . 10 . 10 . 2 . 5)
  = 36 . 100000
  = 3600000 

 2. $#Cua$
  ℓ!ℵℏՊᾰℵ⑂ṧк⑂
  30.40.50.60
  =(3.10).(2.2.10).(5.10).(6.10)
  =(3.2.6.2.5).(10.10.10.10)
  =360.10000
  =3600000

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )