Toán Lớp 6: Có bao nhiêu số tự nhiên 3 chữ số chia 9 thì dư 2

Question

Toán Lớp 6: Có bao nhiêu số tự nhiên 3 chữ số chia 9 thì dư 2, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 6 tháng 2022-06-21T03:31:31+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Số đầu là : 2
  Số cuối là : 992
  Khoảng cách giữa hai số liên tiếp là : 9 
  Có tât cả số số tự nhiên 3 chữ số chia 9 thì dư 2 là :
            ( 992 – 2 ) : 9 + 1 = 111 ( số )
                        Đáp số : 111 số
  Công thức tính số số hạng : 
  ( Số cuối – số đầu ) : khoảng cách + 1
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )