Toán Lớp 6: chứng tỏ 111-1211…1 là hợp số

Question

Toán Lớp 6: chứng tỏ 111….1211…1 là hợp số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhân 1 tuần 2022-06-16T21:07:33+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 111…12111…1 nếu số chữ số 1 ở cả 2 bên như nhau thì nó là hợp số vì (gọi số chữ số 1 là n):
    111…12111…1 (n chữ số 1 / n chữ số 1)=111…1000…0 (n chữ số 1 / n+1 chữ số 0)+111…1 (n chữ số 1)
    Vì tổng trên có 2 số hạng đều chia hết cho 111…1 (n chữ số 1) nên số 111…12111…1 (n chữ số 1 / n chữ số 1) chia hết cho 111…1 (n chữ số 1) và nó lớn hơn 111…1 (n chữ số 1) nên nó là hợp số.
    ~ Bạn tham khảo ~

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )