Toán Lớp 6: chứng minh 4+4^2+4^3+…+4^120 chia hết cho 105

Question

Toán Lớp 6: chứng minh 4+4^2+4^3+…+4^120 chia hết cho 105, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 6 tháng 2022-06-11T05:48:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Lời giải chi tiết:
  4+4^2+4^3+…+4^120
  =(4+4^2+4^3+4^4+4^5+4^6)+…+(4^115+4^116+4^117+4^118+4^119+4^120)
  =4.(1+4+4^2+4^3+4^4+4^5)+…+4^115(1+4+4^2+4^3+4^4+4^5)
  =4.1365+…+4^(115).1365
  =1365.(4+…+4^115)
  =105.13.(4+…+4^115)\vdots105
  Vậy 4+4^2+4^3+…+4^120\vdots105

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )