Toán Lớp 6: Cho hai số nguyên tố có tổng bằng 15 và tích của chúng là một số chã̃n. Tìm tích của hai số nguyên tố đó.

Question

Toán Lớp 6: Cho hai số nguyên tố có tổng bằng 15 và tích của chúng là một số chã̃n. Tìm tích của hai số nguyên tố đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết Nga 2 tháng 2022-03-14T23:09:56+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Hai số nguyên tố có tổng bằng 15 ⇒ Hai số nguyên tố đó nhỏ hơn 15 .
  Các số nguyên tố nhỏ hơn 15 là : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 .
  Trong các số liệt kê trên , chỉ có 2 số có tổng bằng 15 là số 2 và 13
  ⇒ Tích hai số đó là : 2 . 13 = 26
  Đáp số : 26

 2. Giải đáp:
   26
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Vì tích của hai số nguyên tố đã cho là một số chẵn nên ít nhất một trong hai số phải là số nguyên tố chẵn.
  Mà số nguyên tố chẵn duy nhất là 2 nên một số nguyên tố đã cho là 2
  Mặt khác, hai số nguyên tố đã cho có tổng là 15 nên số còn lại là 15 – 2 = 13
  Do đó, tích hai số nguyên tố đã cho là : 13 .  2 = 26

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )