Toán Lớp 6: câu 6 : số lớn nhất trong các số 39,402 ; 39,204; 40,392;40,293 câu 7 : diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 3m , chiều rộng 2,5m là

Question

Toán Lớp 6: câu 6 : số lớn nhất trong các số 39,402 ; 39,204; 40,392;40,293
câu 7 : diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 3m , chiều rộng 2,5m là :
câu 8 : viết số thích hợp vào chỗ trống : 30g = …
a, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 2 tháng 2022-03-02T17:59:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. $#mind$
  Câu 6 : Số lớn nhất trong các số: 39,402 ; 39,204; 40,392; 40,293
  → 40,392 
  Câu 7 : Diện tích hình chữ nhật có chiều dài là 3m , chiều rộng 2,5m là
  → 7,5 m²
  Vì: 3 . 2,5 = 7,5 (m²)
  Câu 8 : Viết số thích hợp vào chỗ trống : 30g = …
  → $\frac{3}{100}$ kg
  Vì: 30g = $\frac{30}{1000}$ kg = $\frac{3}{100}$ kg (tối giản ps)

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )