Toán Lớp 6: Câu 3: Kết quả của phép toán 23 + 32 là A. 17 B. 25 C. 35 D. 12 Câu 4: Cho a là số tự nhiên (a ≠ 0). Những đẳng thức nà

Question

Toán Lớp 6: Câu 3: Kết quả của phép toán 23 + 32 là
A. 17 B. 25 C. 35 D. 12
Câu 4: Cho a là số tự nhiên (a ≠ 0). Những đẳng thức nào sau đây sai?
A. a3 : a2 = a C. a3 : a = a2
B. a3 . a2 = a5 D. a0 = 0
Câu 5: Trong các số: -2; 5; 0; ; số nguyên dương là
A. 0 B. -2 C. 5 D.
Câu 6: Số đối của – 3 là
A. -3 C. 0
B. 3 D. 1
Câu 7: Cho a = 1 ; b = -2021. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. a + b < 0 C. a + b = 0 B. a + b > 0 D. b > 0
Câu 8: Cho a =2021 ; b = -2021. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. a – b = 0 B. a + b = 0 C. a + b > 0 D. a + b < 0 Câu 9: BCNN (15, 5, 90) bằng: A. 5 B.1 C. 15 D. 9 Câu 10: Trong các hình dưới đây, hình nào vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng? A. Hình ngũ giác đều. B. Hình vuông. C. Hình thang. D. Hình tam giác Câu 11:. Khẳng định nào sau đây là đúng? Trong hình chữ nhật: A. Bốn góc bằng nhau và bằng 90^o B. Hai đường chéo song song với nhau. C. Bốn góc bằng nhau và bằng 60^o D. Hai đường chéo vuông góc với nhau. Câu 12: Một hình vuông có chu vi là 24 cm thì diện tích của nó là: A. 6 cm2 B. 24 cm2 C. 16 cm2 D. 36 cm2 II. TỰ LUẬN ( 7,0 điểm) Câu 1 (1,0 điểm) Tính giá trị các biểu thức sau: a) 8 + (- 32) b) ( 7 + 53 : 52) . 4 - 50 Câu 2 (3,0 điểm) 1. Tìm số nguyên x biết: a) b) ( x – 2) + 8 = 0 2. Tìm ƯCLN rồi tìm ƯC của hai số 72 và 240. Câu 3 (1 điểm) Một đội y tế gồm có 24 bác sĩ và 108 y tá. Có thể chia đội y tế đó nhiều nhất thành mấy tổ để số bác sĩ và y tá được chia đều cho mỗi tổ? Câu 4 (1,5 điểm) Một mảnh sân nhà có hình dạng và kích thước như hình vẽ dưới đây. a) Tính diện tích mảnh sân. b) Nếu lát sân bằng những viên gạch hình vuông có cạnh 50 cm thì cần bao nhiêu viên gạch? Câu 5 (0,5 điểm) Cho a, b là hai số nguyên tố cùng nhau. Chứng tỏ rằng 5a + 2b và 7a + 3b cũng là hai số nguyên tố cùng nhau. cảm ơn các bn nhiều, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 1 tháng 2022-03-14T15:17:01+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 3c. 5c. 6b. 7a. 8b. 9a.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )