Toán Lớp 6: Câu 1: Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn điều kiện sau:-7

Question

Toán Lớp 6: Câu 1:
Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn điều
kiện sau:-7

in progress 0
Mỹ Thuận 2 tháng 2022-03-14T12:01:06+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. câu 1

  các số nguyên x thoả mãn điều kiện là:

  -6,-5,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4

  =>(-4+4)+(-3+3)+(-2+2)+(-1+1)+(-6)+(-5) =0+0+0+0+(-6)+(-5)

  =-6+(-5)

  =-11

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   x = {-6;-5;-4;-3;-2;-1;0;1;2;3;4}
  tổng = -6+(-5)+(-4)+(-3)+(-2)+(-1)+0+1+2+3+4=-11

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )