Toán Lớp 6: buổi dựlễkhai mạc hội khỏe Phù Đổng cấp Thành Phố, trường THCS Duy Tân có khoảng từ250 đến 350 học sinh tham dự. Tính sốhọc sinh của tr

Question

Toán Lớp 6: buổi dựlễkhai mạc hội khỏe Phù Đổng cấp Thành Phố, trường THCS Duy Tân có khoảng từ250 đến 350 học sinh tham dự. Tính sốhọc sinh của trường tham dựlễkhai mạc Hội Khỏe Phù Đổng, biết rằng sốhọc sinh đókhi xếp hàng 10 học sinh, 12 học sinh, 15 học sinh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cẩm Hiền 2 ngày 2022-12-21T09:04:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Số học sinh của trường đó là 300 học sinh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số học sinh của trường đó:
  Vì x vdots 10;12;15=> x in BC(10;12;15) 
  10=2.5
  12=2^2. 3
  15=3.5
  =>BCNNN(10;12;15)=2^2.3.5=60
  =>BC(10;12;15)=B(60)={0;60;120;180;240;300;360;…}
  Vì 250<x<350=>x=300
  Vậy số học sinh của trường đó là 300 học sinh

 2. Số học sinh của trường đó là 300300 học sinh
  Giải thích các bước giải:
  Gọi x là số học sinh của trường đó:
  Vìx⋮10;12;15⇒x∈BC(10;12;15)x⋮10;12;15⇒x∈BC(10;12;15) 
  10=2.510=2.5
  12=22.312=22.3
  15=3.515=3.5
  ⇒BCNN(10;12;15)=22.3.5=60⇒BCℕN(10;12;15)=22.3.5=60
  ⇒BC(10;12;15)=B(60)={0;60;120;180;240;300;360;…}⇒BC(10;12;15)=B(60)={0;60;120;180;240;300;360;…}
  Vì 250

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )