Toán Lớp 6: Bạn An nói với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố. Cộng 4 vào 13 tôi được 17 cũng

Question

Toán Lớp 6: Bạn An nói với bạn Bình: “Đầu tiên tôi có 11 là số nguyên tố. Cộng 2 vào 11 tôi được 13 là số nguyên tố. Cộng 4 vào 13 tôi được 17 cũng là số nguyên tố. Tiếp theo, cộng 6 vào 17 tôi được 23 cũng là số nguyên tố.  Cứ thực hiện như thế, mọi số nhận được đều là số nguyên tố”. Hỏi cách tìm số nguyên tố bạn An có đúng không?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ái Linh 17 phút 2022-06-17T06:20:15+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp :
  Cách làm của bạn An sai
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  Cách tìm số nguyên tố của bạn An là không đúng vì ta thực hiện tiếp như sau: 
  text{+) 8 + 23 = 31 ( nguyên tố ) }
  text{+) 10 + 31 = 41 ( nguyên tố ) }
  text{+) 12 + 41 = 53 ( nguyên tố ) }
  text{+) 14 + 53 = 67 ( nguyên tố ) }
  text{+) 16 + 67 = 83 ( nguyên tố ) }
  text{+) 18 + 83 = 101 ( nguyên tố ) }
  text{+) 101 + 20 = 121 ( hợp số )}
  Vậy cứ tiếp tục thực hiện theo cách của bạn An thì mọi số nhận được không phải tất cả đều là số nguyên tố, nên cách tìm này là sai. 
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )