Toán Lớp 6: baif1 : tìm x , biết a) 7 mu x . 49 = 7 mũ 50 b) ( 3x – 1) ³ = 125 c) x mũ 2010 = x

Question

Toán Lớp 6: baif1 : tìm x , biết
a) 7 mu x . 49 = 7 mũ 50
b) ( 3x – 1) ³ = 125
c) x mũ 2010 = x, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 1 tháng 2022-03-15T00:02:48+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) 7x . 49= 750
  7x . 72 = 750
  7x = 750 : 72
  7x = 748
  x = 48
  b) (2x – 1)3 = 125
  (2x – 1)3 = 53
  2x – 1 = 5
  2x = 5 + 1
  2x = 6
  x = 6 : 2 = 3
  c) x2010 = x
  x2010 – x = 0
  x(x2009 – 1) = 0
  x = 0 hoặc x2009 – 1 = 0
  x = 0 hoặc x2009 = 1
  x = 0 hoặc x = 1
  Chúc bạn học tốt
   

 2. a)
  7^x. 49 = 7^{50}
  => 7^x. 7^2 = 7^{50}
  => 7^{x+2} = 7^{50}
  => x + 2 = 50
  => x = 50 – 2
  => x = 48
  b)
  ( 3x – 1 )^3 = 125
  => ( 3x – 1 )^3 = 5^3
  => 3x – 1 = 5
  => 3x = 5 + 1
  => 3x = 6
  => x = 6 : 3
  => x = 2
     $\text{ Vậy x = 2 }$
  c)
  x^{2010} = x
  => x^{2010} – x = 0
  => x. ( x^{2009} – 1 ) = 0
  => $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x^{2009} – 1 = 0\end{matrix}\right.$            => $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x^{2009} = 1\end{matrix}\right.$        => $\left[\begin{matrix} x = 0\\ x = 1\end{matrix}\right.$
                      $\text{ Vậy x ∈ { 0 ; 1 } }$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )