Toán Lớp 6: Bài 4.Tìm X, biết x ∈ N và a) x < 1 ; b) x < 3 ; c) x là số lẻ sao cho 7 < x ≤ 13. Bài 5.Tìm các số tự nhiên a và

Question

Toán Lớp 6: Bài 4.Tìm X, biết x ∈ N và
a) x < 1 ; b) x < 3 ; c) x là số lẻ sao cho 7 < x ≤ 13. Bài 5.Tìm các số tự nhiên a và b sao cho : a) 7 < a < b < 10 ; b) 12 < a < b < 16. Bài 6.Tìm các số tự nhiên a, b, c đồng thời thỏa mãn ba điều kiện a < b < c , 11 < a < 15, 12 < c < 15. Bài 7.Tìm các số tự nhiên a, b, c đồng thời thỏa mãn ba điều kiện a < b < c , 6 < a < 10 , 8 < c < 11. Bài 8: Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 8, tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 6 và tập hợp C các số tự nhiên nhỏ hơn 3, rồi dùng kí hiệu để thể hiện quan hệ giữa các tập hợp trên. ai trả lời mik cho 5 sao và trả lời hay nhất nhé, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lan Anh 2 tháng 2022-12-15T19:56:27+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Bạn xem hình
     

    toan-lop-6-bai-4-tim-biet-n-va-a-1-b-3-c-la-so-le-sao-cho-7-13-bai-5-tim-cac-so-tu-nhien-a-va

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )