Toán Lớp 6: Bài 23: Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28m và chiều rộng là 24m, người ta định xây một vườn hoa hình chữ nhật và bớt

Question

Toán Lớp 6: Bài 23: Trên mảnh đất có dạng hình chữ nhật với chiều dài 28m và chiều rộng là 24m, người ta định xây một vườn hoa hình chữ nhật và bớt ra một phần đường đi như ở hình bên.
a) Tính diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó.
b) Tính diện tích vườn hoa.
c) Người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông có cạnh 50cm để lát đường đi. Cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt là không đáng kể.
d) Người ta làm hàng rào xung quanh vườn hoa. Tính chiều dài hàng rào đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tháng 2022-12-19T04:08:28+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  a) Diện tích mảnh đất có dạng hình chữ nhật đó là: 24 x 28 = 672 (m2)
  b) Diện tích vườn hoa là: 23 x 27 = 621 (m2)
  c) Người ta định dùng những viên gạch chống trượt có dạng hình vuông có cạnh là 50 cm để lát đường đi. Cần dùng bao nhiêu viên gạch như thế? Biết rằng diện tích các mối nối và sự hao hụt không đáng kể
  Diện tích phần đường đi là: 672 – 621 = 51 (m2) = 510 000 cm2
  Cần dùng số viên gạch để lát đường đi là: 510 000 : 50 = 10.200 ( viên gạch )
  d) Chiều dài hàng rào là: ( 23 + 27) x 2 = 100 m
  Xin câu trl hay nhất!

 2. Answers:
  a) Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:
   28×24= 672 (m²)
  b) Quan sát hình 99, ta thấy sau khi bớt ra một phần đường đi thì phần vườn trồng hoa có dạng hình chữ nhật với:
  Chiều dài phần vườn trồng hoa là: 28-1-1=26(m)
  Chiều rộng phần vườn trồng hoa là: 24-1-1=22(m)
  Diện tích phần vườn hoa là:
  26.22=572(m²)
  c) Diện tích phần đường đi chính là hiệu diện tích mảnh đất với diện tích phần vườn hoa. Do đó diện tích phần đuờng đi là:
  672-572= 100(m²)
  Đổi 100m²= 1 000 000cm²
  Một viên gạch hình vuông có diện tích là:
  50.50=2 500(cm² )
  Cần dùng số viên gạch là:
  1 000 000: 2 500= 400( viên gạch)
  d) Phần chiều dài hàng rào xung quanh vườn hoa chính là chu vi vườn hoa có dạng hình chữ nhật. Vậy chiều dài hàng rào là: (22+ 26)x2= 96m
                                                                     Hok tốt!

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )