Toán Lớp 6: Bài 1 : Tính a, (-37)+32.149-49.(-32) b, 41.(-310) + (-41).90.(-32)

Question

Toán Lớp 6: Bài 1 : Tính
a, (-37)+32.149-49.(-32)
b, 41.(-310) + (-41).90.(-32), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Tuyết lan 6 tháng 2022-06-19T09:50:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a)(-37)+32.149-49.(-32)
  =(-37)+32.149-(-49).32
  =(-37)+32.149+49.32
  =32.(149+49)+(-37)
  =32.198+(-37)
  =6336+(-37)
  =6299
  b)41.(-310) + (-41).90.(-32)
  =41.(-310)+41.(-90).(-32)
  =41.(-310)+41.2880
  =41.(2880-310)
  =41.2570
  =105370

 2.  

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )