Toán Lớp 6: Bài 1 : Thay a, b bằng chữ số thích hợp để các số: A) 12a2 chia hết cho 3 . Trong các số tìm được số nào chia hết cho 9? B) 7a1b chia h

Question

Toán Lớp 6: Bài 1 : Thay a, b bằng chữ số thích hợp để các số:
A) 12a2 chia hết cho 3 . Trong các số tìm được số nào chia hết cho 9?
B) 7a1b chia hết cho cả 2, 3, 5 và 9
Giúp mik vs, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Triều Nguyệt 2 tuần 2022-06-07T02:26:05+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Bài 1: 
   a) 12a2 : 3 ( dựa vào các số chia hết cho 3 )
  Ta có : Số chia hết được cho 3 là 4 ( vì 1 + 2 + 4 + 2 = 9 : 3 )
  ⇒ a = 4
  Trong các số vừa tìm được số : 1242 chi hết cho 9
  b ) 7a1b :  2, 3, 5 và 9 ( dựa vào dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5 và 9 )
  Ta có : số chia hết được 2, 3, 5 và 9 là : 1 , 0 
  ( 7 + 1 + 1 + 0 = 9  ⇔ chia hết cho 3 và 9 , 0 chia hết cho 5 , 2 )
  ⇒ a = 1 , b= 0
  Chúc bn học tốt
  Mong được vote 5 sao 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )