Toán Lớp 6: bài 1 : một mảnh đất HCN có chu vi là 180m . Nếu tăng chiều rộng 6m , giảm chiều dài 6m thì diện tích mảnh đất không thay đổi . Tính di

Question

Toán Lớp 6: bài 1 : một mảnh đất HCN có chu vi là 180m . Nếu tăng chiều rộng 6m , giảm chiều dài 6m thì diện tích mảnh đất không thay đổi . Tính diện tích mảnh đất đó., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoàng Hà 2 tháng 2022-03-14T23:44:20+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Gọi chiều dài mảnh đát là a
  Chiều rộng mảnh đất là b
  Ta có P mảnh đất = 2( a + b ) =180 m
  => a + b = 90 m
  Nếu tăng chiều rộng 6m , giảm chiều dài 6m thì diện tích mảnh đất không thay đổi
  => Chiều dài hơn chiều rộng 6 m
  =>a = b+ 6
  => a = ( 90  +6 ) :2 =48 (m)
  => b = 48 – 6 =42 (m)
  Vậy chiều rộng mảnh đất là 42 m, chiều dài mảnh đâts là 48 m
  => Diện tihcs mảnh đât slaf
  42 .48= 2016(m²)

 2. Tăng chiều rộng 6m, giảm chiều dài 6m mà diện tích không thay đổi –> chiều dài ban đầu hơn chiều rộng ban đầu 6m
  Chiều dài ban đầu: [(180 : 2) + 6] : 2 = 48m
  Chiều rộng ban đầu: (180 : 2) – 48 = 42m
  –> Diện tích mảnh đất đó: 48 . 42 = 2016 m2
  Vậy diện tích mảnh đất đó là 2016m2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )