Toán Lớp 6: B=(x∈ N/x<5) viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phân tử

Question

Toán Lớp 6: B=(x∈ N/x<5) viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phân tử, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Trâm 1 tuần 2022-06-17T04:38:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. B = { x ∈ N ; x < 5 }
  => x thuộc số tự nhiên và nhỏ hơn 5
  B = { 1; 2; 3; 4 }
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  B = {x ∈ N|x < 5}
  B = {x ∈ N|x = 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4}

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )