Toán Lớp 6: b) Một hình chữ nhật có chu vi 30cm và chiều rộng là 7cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật đó? c) Một hình chữ nhật có chu vi 36cm và c

Question

Toán Lớp 6: b) Một hình chữ nhật có chu vi 30cm và chiều rộng là 7cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật
đó?
c) Một hình chữ nhật có chu vi 36cm và chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính độ dài mỗi cạnh
của hình chữ nhật đó?, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 1 tháng 2022-03-19T22:31:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1.              giải
  nửa chu vi là :
            30 : 2= 15 (cm)
  chiều dài của là :
            15 – 7 = 8 (cm)
               đáp số : 8 cm
                giải
  Nửa chu vi là:
              36 : 2 = 18 (cm)

  Tổng số phần bằng nhau là:
              1 + 2 = 3 (phần)
  Chiều rộng là:
              18 : 3 = 6 (cm)
  Chiều dài là:
              6 x 2 = 12 (cm)
                       Đáp số : rộng : 6cm
                                     dài : 12 cm
   

 2. b)               giải
  nửa chu vi HCN là :
            30:2=15 (cm)
  chiều dài của HCN là :
            15-7=8 (cm)
                  đáp số : 8 cm
  c)                 giải
  Nửa chu vi hình chữ nhật là:
              36 : 2 = 18 (cm)

  Tổng số phần bằng nhau là:
              1 + 2 = 3 (phần)
  Chiều rộng là:
              18 : 3 = 6 (cm)
  Chiều dài là:
              6 x 2 = 12 (cm)
                       Đáp số : rộng : 6cm
                                     dài : 12 cm
  CHÚC TUS HỌC TỐT

                    
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )