Toán Lớp 6: a,Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh là 10 Cm b,Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh bằng 8 cm c,Tính diện tích hình v

Question

Toán Lớp 6: a,Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh là 10 Cm
b,Tính chu vi và diện tích hình vuông có cạnh bằng 8 cm
c,Tính diện tích hình vuông biết chu vi hình vuông là 20 cm
Giúp mình vừa nhanh vừa gọn được không ?
yêu mọi người ^_^, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 11 phút 2022-06-15T02:22:25+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Chu vi của hình vuông có cạnh 10cm là:
          10 xx 4 = 40 (cm)
      Diện tích hình vuông có cạnh 10cm là:
          10 xx 10 = 100 (cm^2)
                            Đáp số: Chu vi: 40 cm
                                          Diện tích: 100 cm^2
  b) Chu vi của hình vuông có cạnh 8cm là:
          8 xx 4 = 32 (cm)
      Diện tích hình vuông có cạnh 8cm là:
          8 xx 8 = 64 (cm^2)
                        Đáp số: Chu vi: 32 cm
                                      Diện tích: 64 cm^2
  c) Độ dài một cạnh của hình vuông đó là:
          20 : 4 = 5 (cm)
      Diện tích của hình vuông đó là:
          5 xx 5 = 25 (cm^2)
                        Đáp số: 25 cm^2
   

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  #HNĐ
  a) Chu vi hình vuông là:
         10 x 4 = 40 (cm)
  Diện tích hình vuông là:
         10 x 10 = 100 (cm^2)
                     Đ/S. chu vi: 40cm
                             diện tích: 100cm^2
  b) Chu vi hình vuông là:
           8 x 4 = 32 (cm)
  Diện tích hình vuông là:
           8 x 8 = 64 (cm^2)
                     Đ/S. chu vi: 32cm
                            diện tích: 64cm^2
  c) Cạnh của hình vuông là:
            20 : 4 = 5 (cm)
  Diện tích hình vuông là:
            5 x 5 = 25 (cm^2)
                         Đ/S: 25cm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )