Toán Lớp 6: a)– 7624 + (1543 + 7624) b)(27 – 514 ) – ( 486 – 73)

Question

Toán Lớp 6: a)– 7624 + (1543 + 7624)
b)(27 – 514 ) – ( 486 – 73), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khanh 6 tháng 2022-06-19T02:26:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) -7624+(1543+7624)
  = -7624+1543+7624
  = [(-7624)+7624]+1543
  = 0+1543
  b) (27-514)-(486-73)
  = 27-514-486+73
  = (27+73)-(514+486)
  = 100-1000
  = -900
  Đừng hỏi vì sao câu b 27-514-486+73 lại thành (27+73)-(514+486) giải thích nè :)):
  (27+73)-(514+486) sẽ = 27+73-514-486 
  @ Khi bỏ dấu ngoặc mà đằn trước có dấu – thì ta phải đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc, – thành +, + thành –
  @namOvO
   

 2. a)– 7624 + (1543 + 7624)
  = -7624 + 1543 + 7624
  = (-7624 + 7624) + 1543
  = 0 + 1543
  = 1543
  b)(27 – 514 ) – ( 486 – 73)
  = (27 + 73) – (514 + 486)
  = 100 – 1000
  = -900

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )