Toán Lớp 6: a)(2/3-x)x1/3=2/5 b)x :144-23=121 c) (2 × x+1)x2,86=35,464 tìm x:

Question

Toán Lớp 6: a)(2/3-x)x1/3=2/5
b)x :144-23=121
c) (2 × x+1)x2,86=35,464
tìm x:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kỳ Anh 2 ngày 2022-09-23T20:49:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  a) (2/3-x) xx 1/3 = 2/5
  (2/3-x) = 2/5 : 1/3
  (2/3-x) = 2/5 xx 3
  2/3-x = 6/5
  x = 2/3 – 6/5
  x= 10/15 – 18/15
  x=-8/15
  Vậy x = -8/15
  b) x : 144 – 23 = 121
  x : 144 = 121 + 23
  x : 144  = 144
  x = 144 xx 144
  x = 20736
  Vậy x = 20736
  c) (2xxx+1) xx 2,86 = 35,464
  (2xxx+1) = 35,464 : 2,86
  (2xxx+1) = 12,4
  2xxx = 12,4 -1
  2xxx = 11,4
  x = 11,4 : 2
  x = 5,7
  Vậy x = 5,7
  $#Vịt vàng$

 2. a)(2/3-x).1/3=2/5
  2/3-x=2/5: 1/3
  2/3-x=2/5 .3
  2/3-x= 6/5
  x=2/3-6/5
  x=-8/15
  b)x:144-23=121
  x:144=121+23
  x:144=144
  x=144.144
  =20736
  c)(2.x+1).2,86=35,464
  2x+1=35,464:2,86
  2x+1=12,4
  2x=11,4
  x=11,4:2
  x=5,7
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )