Toán Lớp 6: A,124-3.X=-16 B,(-120):15+12.(2X-1)=52 LÀM NHANH GIÚP MÌNH NHA LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ LÀM

Question

Toán Lớp 6: A,124-3.X=-16
B,(-120):15+12.(2X-1)=52
LÀM NHANH GIÚP MÌNH NHA LÀM ĐƯỢC CÂU NÀO THÌ LÀM, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thu Ánh 2 tháng 2022-03-15T03:35:24+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   A $\frac{140}{3}$  B 3
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   A) 124-3x=-16
                3x=140
                  x=$\frac{140}{3}$ 
  B)  (-120):15+12(2x-1)=52
         -8+12(2x-1)          =52
                12(2x-1)           =60
                    2x-1              =5
                       x=3

 2. a,
  124 – 3x = -16
  => 3x = 124 – ( -16 )
  => 3x = 124 + 16
  => 3x = 140
  => x = 140 : 3
  => x = 46,666
       $\text{ Vậy x = 46,666 }$
  b,
  ( -120 ) : 15 + 12. ( 2x – 1 ) = 52
  => -8 + 24x – 12 = 52
  => ( -8 – 12 ) + 24x = 52
  => -20 + 24x = 52
  => 24x = 52 + 20
  => 24x = 72
  => x = 72 : 24
  => x = 3
      $\text{ Vậy x = 3 }$
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )