Toán Lớp 6: 60 và 132 TÌM ƯCLN RỒI TÌM ƯC GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI

Question

Toán Lớp 6: 60 và 132
TÌM ƯCLN RỒI TÌM ƯC
GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mai 30 phút 2022-06-15T02:06:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Answer
  $\text{Ta có:}$
  60 = 2^{2} . 3 . 5
  132 = 2^{2} . 3 . 11
  => ƯCLN_(60,132) = 2^{2} . 3 = 12
  => Ư_((12)) = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12}

 2. 60 = 2². 3 . 5
  132 = 2². 3. 11
  ƯCLN (60;132)= 2².3=12
  ƯC (60;132)= U(12)= {1;2;3;4;6;12}
  eech

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )