Toán Lớp 6: 3^x-2+5.2^3= 47+18:(4^2-7) giúp với ạ em đag cần gấp ak

Question

Toán Lớp 6: 3^x-2+5.2^3= 47+18:(4^2-7) giúp với ạ em đag cần gấp ak, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Uyên Thi 2 tuần 2022-06-07T23:36:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. ~ gửi bạn ~
  Giải đáp:
  x = 4 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3^{x-2}+5.2^3= 47+18:(4^2-7)
  ⇒ 3^{x – 2} + 5.8 = 47 + 18:9
  ⇒ 3^{x – 2} + 40 = 47 + 2
  ⇒ 3^{x – 2} + 40 = 49
  ⇒ 3^{x – 2} = 9
  ⇒ 3^{x – 2} = 3^2
  ⇒ x – 2 = 2
  ⇒ x = 4
  Vậy x = 4

 2. 3^(x – 2) + 5 . 2^3 = 47 + 18 : (4^2 – 7)
  3^(x – 2) + 5 . 8 = 47 + 18 : (16 – 7)
  3^(x – 2) + 40 = 47 + 18 : 9
  3^(x – 2) + 40 = 47 + 2
  3^(x – 2) + 40 = 49
  3^(x – 2) = 49 – 40
  3^(x – 2) = 9
  3^(x – 2) = 3^2
  x – 2 = 2
  x = 2 + 2
  x = 4

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )