Toán Lớp 6: x/3,15=0,15/7,2 giúp mik với ạ

Question

Toán Lớp 6: x/3,15=0,15/7,2
giúp mik với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 2 tuần 2022-06-07T01:50:26+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. $\frac{x}{3,15}=$ $\frac{0,15}{7,2}$
  →$\text{x:3,15=0,15:7,2}$
  →$\text{x:3,15=}$$\frac{1}{48}$ 
  →$\text{x=}$$\frac{1}{48}.3,15$ 
  →$\text{x=}$$\frac{21}{320}$ 
   

 2. x/3,15 = (0,15)/(7,2)
  => x.7,2 = 3,15 . 0,15
  => 7,2x = 0,4725
  => x = 0,4725 : 7,2
  => x = 0,065625
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )