Toán Lớp 6: 230+[2^4+(x-5)]=315.2018^0 nhanh

Question

Toán Lớp 6: 230+[2^4+(x-5)]=315.2018^0 nhanh, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 6 ngày 2022-06-18T02:22:32+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  230+[2^4+(x-5)]=315.2018^0
  230+[16+(x-5)]=315.1
  230+[16+(x-5)]=315
  16+(x-5)=315-230
  x-5=85-16
  x=69+5
  x=74

 2. Giải đáp +Lời giải và giải thích chi tiết:
    230 + [2^4 + (x-5)] = 315 . 2018^0
  -> 230 + [ 2^4 + (x-5)] = 315 . 1 = 315
  -> 2^4 + (x-5) = 315 – 230 = 85
  -> x – 5 = 58 : 2^4 = 85 : 16 = 69
  -> x = 69 + 5 = 74

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )