Toán Lớp 6: 15- [5.(85-83) ³ – 125 ] + 1 ^2022

Question

Toán Lớp 6: 15- [5.(85-83) ³ – 125 ] + 1 ^2022, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bích Hải 1 tuần 2022-04-13T13:56:50+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. 15- [5.(85-83) ³ – 125 ] + 1 ^2022
  =15- [5.2³-125] +1
  =15 -[40-125]+1
  =15- (-85) +1
  =100 +1
  =101
   

 2. Giải đáp:
   101
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  15- [5.(85-83) ³ – 125 ] + 1 ^2022
  = 15 – [5.(2) ³ – 125 ] + 1
  = 15 – [5.8 – 125 ] + 1
  = 15 – [40 – 125 ] + 1
  = 15 – (- 85) + 1
  = 15 + 85 + 1
  = 100 + 1
  = 101

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )