Toán Lớp 6: 1.Biết số có 4 chữ số dạng x26y chia hết cho cả 2; 5 và 9. Có bao nhiêu chữ số x thoả mãn yêu cầu bài toán? 3 số 1 số 4 số 2 số

Question

Toán Lớp 6: 1.Biết số có 4 chữ số dạng x26y chia hết cho cả 2; 5 và 9. Có bao nhiêu chữ số x thoả mãn yêu cầu bài toán?
3 số
1 số
4 số
2 số, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Xuân 2 tuần 2022-01-12T16:41:09+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp: 1 số

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  Có 0 ≤ x, y ≤ 9

  Có x26y thỏa mãn:

  x26y chia hết cho 2; 5; 9

  Xét x26y chia hết cho 2; 5

  => y = 0

  Xét x260 chia hết cho 9

  Có (x + 2 + 6 + 0) chia hết cho 9

  => x+8 chia hết cho 9

  => x = 1 (thỏa mãn)

  Vậy với x = 1; y = 0 thì x26y chia hết cho 2; 5; 9

   

 2. Giải đáp:

   `B. 1` giá trị của `x`

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  `\overline{x26y} \vdots 2;5;9`

  Mà `ƯCLN(2;5)=1`

  `-> \overline{x26y} \vdots 10`

  `-> y=0`

  Để `\overline{x260} \vdots 9` thì:

  `x+2+6+0 \vdots 9`

  `<=> x+8 \vdots 9`

  Mà `x<=9`

  `-> x =0`

  `->` Có `1` giá trị của `x` thỏa mãn yêu cầu đề bài

  `-> B` 

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )