Toán Lớp 5: Viết số thập phân thích hợp vài chỗ trống 42/25=-

Question

Toán Lớp 5: Viết số thập phân thích hợp vài chỗ trống
42/25=…., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 5 tháng 2022-06-20T04:29:34+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1. $\dfrac{42}{25}$ = $\dfrac{42 × 4}{25 × 4}$ = $\dfrac{168}{100}$ = 168 : 100 = 1,68

     

  2. 42/25 = 1,68

    #Huy

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )