Toán Lớp 5: Viết số 10 phân gồm có 62 đơn vị sáu Phần 17 % và tám phần mình là A 6,768 B sáu mươi 2,768 C 62,678 dê 62,867

Question

Toán Lớp 5: Viết số 10 phân gồm có 62 đơn vị sáu Phần 17 % và tám phần mình là A 6,768 B sáu mươi 2,768 C 62,678 dê 62,867, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ngọc Quý 5 ngày 2022-06-17T08:18:34+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. Giải đáp:
  Viết số 10 phân gồm có 62 đơn vị sáu Phần 17 % và tám phần mình là
  A 6,768
  B sáu mươi 2,768
  C 62,678
  D 62,867
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Viết số 10 phân gồm có 62 đơn vị sáu Phần 17 % và tám phần mình là 62,867

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )