Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là ki-lô-gam: 3kg30g ; 6kg 21g; 2,5 tạ ; 3

Question

Toán Lớp 5: Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là ki-lô-gam: 3kg30g ; 6kg 21g; 2,5 tạ ; 3yến 83g; 1,2 tấn ; 800g, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lyla Anh 3 tuần 2022-06-04T12:03:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân có đơn vị là ki-lô-gam :
  3kg30g = 3,03kg
  6kg 21g = 6,021kg
  2,5 tạ = 250kg
  3yến 83g = 3,083kg
  1,2 tấn = 1200kg
  800g = 0,8 kg
  XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ
  NO COPPY

 2. #heli gửi nhé
  Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có:
  1g=$\frac{1}{1000}$kg
  =>21g=$\frac{21}{1000}$kg=0,021kg
  =>6kp21g=6,021kg
  +)3kg30g=3+0,03=3,03kg
  +)2,5 tạ =250kg
  +)3 yến83 g=3,083kg
  +)1,2 tấn=1200 kg
  +)800 g=0,8 kg

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )