Toán Lớp 5: Vẽ hình biểu diễn một phân số thập phân và phân số thập phân đó dưới dạng số thập phân.

Question

Toán Lớp 5: Vẽ hình biểu diễn một phân số thập phân và phân số thập phân đó dưới dạng số thập phân., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hiểu Vân 17 phút 2022-06-07T03:31:42+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  0,2710= 2710/10000

 2. VD:0,237 viết dưới dạng phân số thập phân: $\frac{237}{1000}$ 
        0,25 viết dưới dạng phân số thập phân $\frac{25}{100}$ =$\frac{1}{4}$ (rút gọn)
        $\frac{9}{10}$ viết dưới dạng số thập phân:0,9
        $\frac{1}{5}$ viết dưới dạng số thập phân: 0,2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )