Toán Lớp 5: Vào của tháng 5/2020 giá xăng bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh là 13120 đồng Hiện nay giá xăng bán lẻ là 16000

Question

Toán Lớp 5: Vào của tháng 5/2020 giá xăng bán lẻ tại các cửa hàng xăng dầu ở thành phố Hồ Chí Minh là 13120 đồng Hiện nay giá xăng bán lẻ là 16000 đồng hỏi giá xăng bán lẻ hiện nay tăng bao nhiêu phần trăm so với thời điểm cuối tháng 5, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thúy Mai 1 tháng 2022-03-14T13:38:46+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. Giá xăng bán lẻ hiện nay tăng số phần trăm là:

    13 120 × 16 000 = 0,82 = 82%

    Đáp số: 82%

     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )