Toán Lớp 5: Vận tốc của một người đi được 30 km trong 5/3 giờ là: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 75%. Số học sinh nữ c

Question

Toán Lớp 5: Vận tốc của một người đi được 30 km trong 5/3 giờ là:
Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm 75%. Số học sinh nữ của lớp học đó là:, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Khánh Ngân 1 tháng 2022-12-21T11:43:47+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Vận tốc của người đó là:

  30:5/3= 18(km/ giờ )

  Đáp số: 18km/ giờ

  ______________________________

  Số học sinh nam là:

  40xx75:100= 30(học sinh)

  Số học sinh nữ là:

  40-30= 10 (học sinh)

  Đáp số: 10 học sinh

 2. Vận tốc của người đó là : ( Tính theo đơn vị km/giờ) 

  30 : 5/3 = 18  ( km/giờ)

  Đáp số : 18 km/giờ

  ———————————

  Số học sinh nữ chiếm số % số học sinh cả lớp là :

  100% – 75% = 25%

  Số học sinh nữ của lớp học đó là :

  40 : 100 xx 25 = 10  ( học  sinh)

  Đáp số : 10 học sinh

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )