Toán Lớp 5: Trường em mở rộng thêm khu đất hình chữ nhật có chiều dài 27m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nhà trường sử dụng 45,5% diện tích khu đấ

Question

Toán Lớp 5: Trường em mở rộng thêm khu đất hình chữ nhật có chiều dài 27m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Nhà trường sử dụng 45,5% diện tích khu đất đó để làm vườn thực vật, phần còn lại để làm sân chơi. Tính diện tích phần đất làm sân chơi., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương 18 phút 2022-04-20T11:22:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Chiều rộng của khu đất là:

  27 : 5 × 3 = 16,2 ( m )

  Diện tích khu đất là:
  27 × 16,2 = 437,4 ( m² )
  Diện tích để làm vườn thực vật là:
  437,4 × 45,5% = 199,017 ( m² )
  Diện tích phần đất làm sân chơi là:

       437,4 – 199,017 = 238,383 ( m² )

   Đáp só: 238,383 m²

  $\text{#lknhatminh0322}$

 2. Bài làm :
  Bài giải
  Chiều rộng khu đất hình chữ nhật là :
  27 * 3/5 = 45 (m)
  Diện tích khu đất hình chữ nhật là :
  27 * 45 = 1215 (m)
  Diện tích khu đất làm vườn thực vật là :
  1215 : 100 * 45 = 552,825 (m)
  Diện tích phàn đất làm sân chơi là :
  1215 – 552,825 = 662,175 (m)
  Đáp số : 662,175 m.
  đây nha bn ơi
  cho mik xin câu trả lời hay nhất + 5 sao + cảm ơn nha bn ơi.
  dấu * là dấu nhân nha bn ơi.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )