Toán Lớp 5: Tổng của ba số bằng 27,19. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 21,44. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 13,34. Tìm ba số đó. Số thứ

Question

Toán Lớp 5: Tổng của ba số bằng 27,19. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 21,44. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 13,34. Tìm ba số đó. Số thứ nhất: Số thứ hai: Số thứ ba: ., hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hoài Hương 19 phút 2022-06-04T19:13:37+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Tổng của ba số bằng 27,19. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là 21,44. Tổng của số thứ hai và số thứ ba là 13,34. Tìm ba số đó. Số thứ nhất: Số thứ hai: Số thứ ba: .
  ________________________________
  Answer
  Số thứ ba là :
  27,19 – 21,44 = 5,75
  Số thứ nhất là :
  27,19 – 13,34 = 13,85
  Số thứ hai là :
  21,44 – 13,85 = 7,59
  Đáp số : Số thứ nhất : 13,85
  Số thứ hai : 7,59
  Số thứ ba : 5,75
  @Laura

 2. Giải đáp: Số thứ nhất: 13,85.
                Số thứ hai: 7,59.
                Số thứ ba: 5,75.
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số thứ 1 là:
  27,19 – 13,34 = 13,85
  Số thứ 2 là:
  21,44 – 13,85 = 7,59
  Số thứ 3 là:
  13,34 – 7,59 = 5,75
  Đáp số: Số thứ nhất: 13,85.
                Số thứ hai: 7,59.
                Số thứ ba: 5,75.

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )