Toán Lớp 5: Tính nhanh: `A = 3,17` x `1/2 + 0,17` x `0,5 + 1,06` x `5/10 + 0,5` x `5,6.`

Question

Toán Lớp 5: Tính nhanh:
`A = 3,17` x `1/2 + 0,17` x `0,5 + 1,06` x `5/10 + 0,5` x `5,6.`, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Huyền Thư 6 tháng 2022-06-11T05:03:30+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. @Thủy#Hoidap247

  Giải đáp: 5.

   

  Lời giải và giải thích chi tiết:

  A = 3,17 x 1/2 + 0,17 x 0,5 + 1,06 x 5/10 + 0,5 x 5,6.

  A = 3,17 x 0,5 + 0,17 x 0,5 + 1,06 x 0,5 + 0,5 x 5,6.

  A = ( 3,17 + 0,17 + 1,06 + 5,6 ) x 0,5

  A = 10 x 0,5

  A = 5.

  Chúc bạn học tốt !!! ^^

   

 2. A = 3,17 × $\dfrac{1}{2}$ + 0,17 × 0,5 + 1,06 × $\dfrac{5}{10}$ + 0,5 × 5,6

     = 3,17 × 0,5 + 0,17 × 0,5 + 1,06 × 0,5 + 0,5 × 5,6

     = 0,5 × ( 3,17 + 0,17 + 1,06 + 5,6 )

     = 0,5 × 10

     = 5

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )