Toán Lớp 5: Tính NHanh: A= 0,1+1,2+2,3+…+8,9+9,10+10,11+-+18,19

Question

Toán Lớp 5: Tính NHanh:
A= 0,1+1,2+2,3+…+8,9+9,10+10,11+….+18,19, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 ngày 2022-04-19T15:06:23+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

  1. 5,3 mình chỉ biết cái đầu thôi ak bạn đánh giá năm sao cho mình nhá mình đang thiếu điểm mình xin bạn í????????????????

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )