Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất: a) 22,56 – 7,59 – 8,41 b) 53,48 – 19,84 – 22,16 c) 14,23 + 7,06 – 1,23 d) 20,06 – 12,37 – 7,63 HELP

Question

Toán Lớp 5: Tính bằng cách thuận tiện nhất:
a) 22,56 – 7,59 – 8,41
b) 53,48 – 19,84 – 22,16
c) 14,23 + 7,06 – 1,23
d) 20,06 – 12,37 – 7,63
HELP HELP đừng trả lời quá chậm nha mng, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bình 32 phút 2022-05-01T01:57:07+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp:
  22,56 – 7,59 – 8,41=22,56- (7,59 +8,41)=22,56-16=6,56
  53,48 – 19,84 – 22,16=53,48 – (19,84 + 22,16)=53,48 – 42= 11,48
  14,23 + 7,06 – 1,23= 14,23-1,23+7,06=  13+7,06=20,06
  20,06 – 12,37 – 7,63=20,06 –(12,37 +7,63)=20,06-20=0,06
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

 2. a) 22,56 – 7,59 – 8,41
  = 22,56 – ( 7,59 + 8,41)
  = 22,56 – 16
  = 6,56
  b) 53,48 – 19,84 – 22,16
  = 53,48 – ( 19,84 + 22,16 )
  = 53,48 – 42
  = 11,48
  c) 14,23 + 7,06 – 1,23
  = (14,23 + 7,06) – 1,23
  = 21,29 – 1,23
  = 20,06
  d) 20,06 – 12,37 – 7,63
  = 20,06 – ( 12,37 + 7,63 )
  = 20,06 – 20
  = 0,06

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )