Toán Lớp 5: Tìm 2 giá trị y là số thập phân A) 100

Question

Toán Lớp 5: Tìm 2 giá trị y là số thập phân
A) 100

in progress 0
Ðông Nghi 1 tuần 2022-06-17T04:29:29+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  100 < y < 101
  Nên  y = {100,3 ; 100,5}
  b)
  10,1 < y < 10,11
  Nến  y = {10,101 ; 10,102}

 2. Giải đáp:
   A) 100,5
  B) 10,2;10,3;10,4;10,5;10,6;10,7;10,8;10,9;10,10
   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )