Toán Lớp 5: Tam giác ABC có diện tích là 120cm². D là trung điểm chính giữa của AB. Trên AC lấy điểm I sao cho AI =1/4 AC. Hãy tính diện tích tam g

Question

Toán Lớp 5: Tam giác ABC có diện tích là 120cm². D là trung điểm chính giữa của AB. Trên AC lấy điểm I sao cho AI =1/4 AC. Hãy tính diện tích tam giác DIC, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nhiên 19 phút 2022-05-01T14:37:21+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết :
  Gửi bạn 
   
   

  toan-lop-5-tam-giac-abc-co-dien-tich-la-120cm-d-la-trung-diem-chinh-giua-cua-ab-tren-ac-lay-diem

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  S_AIC = 1/4 S_ABC
  S_CID = 1/2 S_AIC
  S_CID = 1/2 . 1/4 S_ABC = 1/8 S_ABC = 120 . 1/8=15cm^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )