Toán Lớp 5: Số dư trong phép chia 13,6: 0,24 (nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân)

Question

Toán Lớp 5: Số dư trong phép chia 13,6: 0,24 (nếu thương lấy 2 chữ số ở phần thập phân), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Audrey 9 tháng 2022-03-02T00:11:40+00:00 1 Answer 0 views 0

TRẢ LỜI ( 1 )

 1. đáp án :           dư 0, 016

        13,6 : 0,24 = 56,66 dư 0,016 

            #yuki                    

                              xin hay nhất ạ 

   

   

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )