Toán Lớp 5: : Quãng đường AB dài 225km. Một ô tô đi trong 3 giờ, mỗi giờ đi được 45km. Hỏi: a) Ô tô đã đi được bao nhiêu phần trăm quãng đường AB?

Question

Toán Lớp 5: : Quãng đường AB dài 225km. Một ô tô đi trong 3 giờ, mỗi giờ đi được 45km.
Hỏi: a) Ô tô đã đi được bao nhiêu phần trăm quãng đường AB?
b) Quãng đường còn lại bằng bao nhiêu phần trăm quãng đường AB
làm ơn cứu iem bằng 1 cách giải thật chi tiết với ạ, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hằng Anh 1 tháng 2022-03-14T21:25:54+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. a) Ô tô đi được số % quãng đường AB là:

  45 : 225 x 100 = 20%

  b) Quãng đường còn lại là: 

  225 – 45 = 180 (km)

  Quãng đường còn lại bằng số % quãng đường AB là:

  180 : 250 x 100 = 72%

 2. Ô tô đã đi được quãng đường dài là:
  45 × 3 = 135 ( km )

  a) Ô tô đã đi được số phần trăm quãng đường AB là:

          135 : 225 = 0,6 = 60%

  Quãng đường còn lại dài là:

     225 – 135 = 90 ( km )
  b) Quãng đường còn lại bằng số phần trăm quãng đường AB là:

              90 : 225 = 0,4 = 40%

   Đáp số: a) 60%   b) 40%

  $\text{lknhatminh0322}$

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )