Toán Lớp 5: Phòng khách nhà bạn Nam có chiều dài 6m, chiều rộng kém chiều dài 2 m. Nay gia đinh Nam muốn lát sàn phòng khách bằng gỗ . Hỏi cần ít n

Question

Toán Lớp 5: Phòng khách nhà bạn Nam có chiều dài 6m, chiều rộng kém chiều dài 2 m. Nay gia đinh Nam muốn lát sàn phòng khách bằng gỗ . Hỏi cần ít nhất bao nhiêu miếng gỗ để lát kín sàn của phòng khách đó ? Biết rằng mỗi miếng gỗ có chiều dài 0,15m, chiều rộng 0,08m. *
10 điểm
A. 20
B. 200
C. 2000
D.20000, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Phương Diễm 2 tháng 2022-12-19T08:01:46+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. đáp án là : C
                                         bài giải
     Chiều rộng của phòng khách nhà Nam là:
                  6-2=4(m)
      Diện tích phòng khách nhà Nam là : 
                  6×4=24(m²)
      Diện tích một miếng gỗ là:
                 0,15×0,08=0,012(m²)
      Cần ít nhất số miếng gỗ để lát kín sàn của phòng khách đó là:
                 24:0,012=2000(miếng gỗ)

 2. Chiều rộng sàn nhà là :
  6-2=4(m)
  Diện tích sàn nhà là :
  6xx4=24(m^2)
  Diện tích miếng gỗ lát sàn là :
  0,15 xx 0,08 = 0,012 ( m^2)
  Cần ít nhất số miếng gỗ để lát sàn là :
  24 : 0,012 = 2000 ( viên )
  Đáp số : 2000 viên
  ————————————-
  Chọn đáp án : C , 2000 viên
   

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )