Toán Lớp 5: Người ta trả một tấm thảm hình thoi có độ dài hai đường chéo là 2m và 3m lên trên nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m chiều

Question

Toán Lớp 5: Người ta trả một tấm thảm hình thoi có độ dài hai đường chéo là 2m và 3m lên trên nền một căn phòng hình chữ nhật có chiều dài 6m chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài tính diện tích phần lên căn phòng không được trải thảm, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madelyn 3 tuần 2022-06-17T06:47:31+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Bài giải:
  Diện tích tấm thảm hình thoi là:
  (2×3):2=3 (m²)
  Chiều rộng căn phòng hình chữ nhật là:
  6×2/3=6×2:3=4 (m)
  Diện tích căn phòng hình chữ nhật là:
  6×4=24 (m²)
  Diện tích phần lên căn phòng không được trải thảm là:
  24-3=21 (m²)
  Đáp số: 21 m²

 2. Giải đáp:
   21 m^2 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Giải:
  Chiều rộng căn phòng đó là:
  6 × 2/3 = 4 (m)
  Diện tích căn phòng đó là:
  4 × 6 = 24 (m^2)
  Diện tích thảm đó là:
  {2 × 3}/2 = 3 (m^2)
  Diện tích phần không được trải thảm là:
  24 – 3 = 21 (m^2)
  Đáp số : 21 m^2

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )