Toán Lớp 5: Mua 15 gói kẹo hết 225.000.Hỏi nếu mua 5 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền ( cách 2)

Question

Toán Lớp 5: Mua 15 gói kẹo hết 225.000.Hỏi nếu mua 5 gói kẹo thì hết bao nhiêu tiền ( cách 2), hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Chi 6 tháng 2022-06-19T05:03:16+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  15 gói kẹo so với 5 gói kẹo gấp :
            15 : 5 = 3  ( lần )
   Mua 5 gói kẹo hết :
            225.000 : 3 = 75.000 ( đồng )
                                Đáp số : 75.000 đồng

 2. Cách 1:
  Mua 5 gói kẹo thì hết số tiền là:
  225.000 : (15 : 5) = 75.000 (đồng)
  Cách 2:
  Một gói kẹo hết số tiền là:
  225.000 : 15 = 15.000 (đồng)
  5 gói kẹo hết số tiền là:
  15.000 xx 5 = 75.000 (đồng)
  Đáp số: 75.000 đồng

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )